Endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar

Fullmótuð tillaga liggur fyrir

Á fundi sínum þann 16. september sl. samþykkti bæjarstjórn Fjarðabyggðar að auglýsa tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í aðalskipulagi er sett fram stefna, m.a. um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu. Þess vegna er mikilvægt að íbúar og aðrir sem hagsmuna eiga að gæta kynni sér efni tillögunnar vel.

Tillagan er sett fram í greinargerð, á 9 skipulagsuppdráttum og 5 þemauppdráttum, auk umhverfismats- og forsenduskýrslu. Öllum er boðið að senda inn skriflegar athugasemdir við efni tillögunnar, í síðasta lagi þann 8. nóvember 2021. Athugasemdir skal senda á netfangið skipulagsfulltrui@fjardabyggd.is eða með bréfpósti til Umhverfis- og skipulagssviðs, bæjarskrifstofum Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð. Bæjarstjórn mun fjalla um allar athugasemdir og svara þeim skriflega.

Yfirlit yfir helstu breytingar frá gildandi skipulagi er að finna í umhverfismats- og forsenduskýrslu.

Tillagan er aðgengileg hér (smelltu á takkann hér fyrir neðan).

Auglýsing í samræmi við ákvæði 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 15. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 birtist á vef sveitarfélagsins og fjölmiðlum vikuna 20. - 24. september.


Spurt og svarað

Aðalskipulagið er lykilstjórntæki fyrir sveitarfélagið og hefur mikil áhrif á þróun byggðar og samfélags. Það er því mikilvægt að allir íbúar kynni sér það vel og taki þátt í mótun þess.

Hér eru nokkrar algengar spurningar og svör við þeim.